Matfyzácké člověče nezlob se - pravidla hry

Základní pravidla:

 1. Počet hráčů: 1-6
 2. Potřeby
  1. Herní plán je stejný jako u klasického člověče nezlob se
  2. Hrací kameny. Figurky ve čtyřech barvách, od každé barvy tolik figurek, kolik hraje hráčů.
  3. Kubická hrací kostka
 3. Výchozí situace. V každém startovním domečku stojí 4 figurky, z nichž každá má jinou barvu. Každému hráči patří jeden startovní domeček (=domeček) a jeden cílový domeček (=chlíveček) stejné barvy. Hráče lze tedy označit podle barvy jejich domečků, nikoliv však podle barvy figurek.
 4. Úkol hráčů. Dovést do svého chlívečku po jedné figurce od každé barvy.
 5. Tahy
  1. Každý hráč hodí jednou kostkou. Hráč, kterému padne největší počet ok, začíná
  2. Dále se hráči na tahu pravidelně střídají ve směru chodu hodinových ručiček.
  3. Části tahu. Hráč, který je na řadě, hodí kostkou na stůl. Pokud padne šestka, může hodit ještě jednou (tak dlouho, dokud padají šestky). Hody musí použít ve správném pořadí, tzn. nejdřív použije všechny šestky a teprve potom zbylé číslo.
  4. Tahy jsou povinné, kdo nemůže část tahu nebo celý tah provést, musí se jich vzdát.
 6. Pohyb kamenů
  1. Nasazení. Pokud hráči padne šestka, může – ale nemusí – ji použít k nasazení. Vezme ze svého domečku figurku libovolné barvy a postaví ji na startovní políčko na hracím plánu.
  2. Posun. Hráč může posunout kteroukoli figurku na hracím plánu, pokud nemá ve svém domečku ani chlívečku figurku stejné barvy. Figurku posune o tolik políček, kolik ok padlo na kostce. Pokud hráči padly nějaké šestky, který nepoužil k nasazení, může pohnout i více figurkami.
  3. Směr pohybu. Každý hráč pohybuje figurkami ve směru chodu hodinových ručiček od svého startovního políčka směrem ke svému chlívečku. Pokud má figurku před chlívečkem, zajede s ní dovnitř (a od této chvíle již nemůže hrát figurkou stejné barvy – viz. 6.2).
 7. Vyhazování. Pokud figurka skončí svůj postup (tzn. hráč, který je na tahu už s ní nebude hrát) na políčku, které je již obsazené jinou figurkou, tak si stoupne na její místo a tím ji vyhodí. Vyhozenou figurku dá hráč, který je na tahu, do domečku kterémukoli hráči, který s ní může hrát (nemá figurku stejné barvy ani v domečku ani ve chlívečku). Nemůže se tedy stát, že by některý z hráčů měl ve svých domečcích víc figurek stejné barvy. Pozor na vyhození figurky, kterou může hrát jen hráč, který je právě na tahu - musel by ji „darovat“ sobě.
 8. Zakončení hry. Zvítězí hráč, kterému se jako prvnímu podaří dovést do chlívečku čtyři figurky. Zbylí hráči mohou v boji pokračovat o další pořadí, ale hra již není příliš zajímavá (zejména pro vítěze), proto je lepší začít novou partii.
 9. Taktické rady
  1. Více šestek. Pokud padne hráči několik šestek najednou, může je využít k nasazení a zároveň k vyhazování. Nasadí první figurku, potom druhou, čímž vyhodí tu první, atd.
  2. Při nasazování je nejlepší vybrat si figurku té barvy, kterou si vybral už někdo dřív a která je tím pádem blíž k chlívečku (v ideálním případě hráč na šestku nasadí a ve stejném tahu si zajede do svého chlívečku jinou figurkou stejné barvy).
  3. Má-li některý hráč nachystanou figurku některé barvy před svým chlívečkem a na tahu je jiný hráč, který s ní může taký hrát, měl by svůj tah provést právě touto figurkou, aby „přejel“ soupeřův chlíveček, a tím mu znemožnil přiblížit se k vítězství.

Zdroj: http://www.rydval.cz/slavek/clovece.php

Další poznámky k realizaci pravidel v tomto programu:

 1. Padne-li hráči šestka, nehází znovu hned, ale nejprv tuto šestku použije. Jeho eventuální tah se pak považuje za ukončený. Tedy lze takto např. hodit šestku, popojet, vyhodit figurku a následně hrát znovu (třeba tou samou figurkou).
 2. Čeká-li hráč před svým chlívečkem, nemůže jej přejet. Ostatní hráči mu tak ale s radostí učinit mohou.
 3. Padne-li hráči šestka a přitom nemůže hrát, nehází znovu. Šestku totiž nemůže využít, a tak hází další hráč.

Autor: Michal Kebrt